Inicio Ikastaroak izen-ematea
Ikastaroak izen-ematea
 1. Lantegiak(*)
  Eremu guztiak bete behar duzu
 2. Izena(*)
  Entrada no válida
 3. Abizenak(*)
  Please let us know your name.
 4. Sexua(*)
  Entrada no válida
 5. NAN(*)
  10 karaktere alfanumerikoak
 6. E-mail(*)
  Please let us know your email address.
 7. Helbidea(*)
  Rellena la dirección
 8. Telefonoa(*)
  Rellena el Teléfono. Puede ser también fijo.
 9. Posta kodea(*)
  Rellena el código postal
 10. Herria(*)
  Rellena la localidad
 11. Kidea zara elkarteren batean?


  Entrada no válida
 12. Adieraz ezazu elkartearen izena
  Entrada no válida
 13. Oharrak
  Please let us know your message.
 14. Spam-kontrako
  Spam-kontrako
    RefreshEz da zuzendu spam-kontrakoa
 15. Manuel Calvo Fundazioak, datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak, bere www.adaka.org webgunearen erabiltzaileei jakinarazten die neurri beharrezkoak hartuko dituela Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa, eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu pertsonalen babesari eta eskubideen bermeari buruzkoa, aplikatzea bermatze aldera. Jakinarazten dizugu webgune honetako erregistro-inprimakien bidez edo Manuel Calvo Fundazioak jarduera garatzeko egin dezakeen Parte Hartze Eskola jardueraren tratamenduaren jardueran posta elektronikoa, informazio-eskaera, inskripzioak, eta abar, bidaliz lortutako datuak legea betetzeko, kontratuak betetzeko eta zerbitzua emateko helburuarekin tratatuko direla, eta informazioa emateko balioko duela Fundazioaren jarduera eta haien titularraren intereseko zerbitzuen eskaintzak Troconiz Santacoloma Fundazioarekin partekatutako datu-basean biltegiratuko dira, eta konfidentzialtasunez biltegiratuko dira zerbitzua ematen den bitartean edo harremana mantentzen den bitartean. Manuel Calvo Fundazioak tratamendurako lege-oinarri hauxe du: Legea betetzea, kontratua betetzea eta Parte Hartze Eskolaren zerbitzua ematea, eta eskainitako produktu edo zerbitzuetan izena ematen duenean interesdunak baimena ematea. Datuak tratamendu bati erantsiko zaizkio, eta mantendu egingo dira titularrak arduradunari lotuta jarraitzen duen guztietan, legez aurreikusitako epeetan edo interesdunak datuak ezabatzea eskatzen duen arte. Datu pertsonalen titular guztiek eskubidea dute datuetara iristeko, datuak zuzentzeko, datuak ezabatzeko, datuen erabilera mugatzeko, datuak eramangarriak izateko, datuen aurka egiteko. Eskubide horiek Manuel Calvo Fundazioaren tratamenduaren arduradunaren aurrean baliatu ahal izango dira, dela zuzenean, dela posta arruntez, Portugaleteko Santa Maria kaleko 1-1. zenbakian dituen bulegoetan, info@manuelcalvo.org posta elektronikoz, dela telefonoz (944956195). Datuak Portugaleteko Udalari, Gizarte Parte Hartzerako eta Berrikuntzarako eta Kontu-hartzailetzarako Udal Zerbitzuei lagako zaizkie, eta lagapenaren legezko oinarria izango da Manuel Calvo Fundazioa aipatutako udalarekin lotzen duen kontratua betetzea. Datuen titularrak zuzenean jo ahal izango du Portugaleteko Udalera, eta dagozkion eskubideak baliatu ahal izango ditu haren aurrean. Fundazioaren zerbitzu-emaileei laga ahal izango zaizkie, posta elektronikoa barne. Erabiltzaileak Datuak Babesteko Espainiako Agentzian (kontrol-agintaritza eskuduna. web: hhttps://www.agpd.es) erreklamatu ahal izango du, ez-betetzerik ikusten badu edo bere eskubideak baliatzean gogobetetzerik lortu ez badu.
Hurrengo Jarduerak
No events